Osallistumisehdot 2019

1. Toimeenpano

Järjestäjä: Finn Sportsman Oy
Paikka: Uudenkaupungin jäähalli ympäristöineen – Koulupolku 1, 23500 Uusikaupunki
Aika: 18.-19.5.2019
Aukioloajat: La 10 – 17 ja Su 10 – 16

2. Näytteilleasettajat ja myyntioikeudet

Minifarmi & Kukkamessut on avoin kaikille kotimaisille ja ulkomaisille toimijoille.
Näytteilleasettajina voivat olla tapahtuman pääteemoissa kerrottujen tuotteiden ja palvelujen valmistajat, tuottajat tai näiden valtuutetut edustajat sekä erilaiset alan järjestöt ja julkaisut.

Näyttelyn järjestäjä varaa itselleen oikeuden elintarvikkeiden, kuten ruoan, juomien, kahvin,
jäätelön, makeisten ja muiden kioskituotteiden myyntiin tai ko. tuotteiden osalta tehtäviin
yksinmyyntisopimuksiin.

Erilaisten maistiaisten järjestäminen on mahdollista erillisellä sopimuksella, muuten ruokien ja juomien ilmaistarjonta ei ole sallittua.

3. Paikkahinnat, vuokrat ja laskutus

Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Paikkahinnat:

Ulkopaikat:
4m x 4m (16 m²) 210 €
4m x 8m (32 m²) 370 €
8m x 8m (64m²) 500 €
8m x12m (100m²) 600 €
Tätä suuremmat paikat 7 €/m²

Sisäpaikat:
3m x 3m (9m²) 290 €

Muut:
Sähkön tarpeesta on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä etukäteen.
1-vaihevirta 50 €
3-vaihevirta Sovitaan tapauskohtaisesti sopimuksen mukaan

Paikkavuokran määräytymisperusteena on todellinen käytössä ollut pinta-ala, kuitenkin vähintään etukäteen varattu määrä.

Ennen näyttelyä laskutetaan paikkavuokra ja sähkömaksu, jotka tulee olla maksettuna 14 vuorokauden kuluessa laskutuksesta, kuitenkin ennen näyttelyn aukeamista. Maksujen suorittaminen on edellytys näyttelyyn osallistumiselle. Asiakaskutsukortit ja mainoskuulutukset laskutetaan jälkikäteen 14 vuorokauden maksuajalla.

4. Ilmoittautuminen ja maksuehdot

Ilmoittautumisaika päättyy XX.XX.2019. Jos tilaa riittää, ilmoittautumisia otetaan vastaan tämän jälkeenkin. Järjestäjä ei voi taata 15.4.2019 jälkeen ilmoittautuneiden näytteilleasettajien tietojen saamista viralliseen messuoppaaseen. Jos näytteilleasettaja haluaa jakaa osastonsa useamman toimijan kesken, on siitä ehdottomasti sovittava messujen järjestän kanssa

Mikäli paikan vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, näyttelyn järjestäjällä on oikeus luovuttaa paikka toiselle näytteilleasettajalle. Jos maksetun paikan peruttaminen tapahtuu 30.4.2019 mennessä, järjestäjä laskuttaa järjestelykuluja 100 €. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, kaikki maksut peritään täysimääräisinä. Mikäli maksuja ei ole suoritettu määrätyllä tavalla, näytteilleasettaja ei voi osallistua messuille.

5. Esittelijäkortit

Esittelijäkortteja myönnetään vain näyttelyssä osastolla työskentelevälle henkilökunnalle todellisen tarpeen mukaan. Esittelijäkortit tilataan etukäteen ja ne luovutetaan ilmoittauduttaessa näyttelyn infopisteeseen.

6. Osastojen rakentaminen ja purkaminen

Näytteilleasettaja vastaavat itse oman osastonsa rakentamisesta, sisustamisesta ja purkamisesta. Kaikki näytteilleasettajat sitoutuvat noudattamaan osaston rakentamisessa ja turvallisuudessa näyttelyn järjestäjän rakentamisohjetta.

Sisäosastojen rakentamisen voi aloittaa XX.XX.2019 klo.
Ulko-osastojen rakentamisen voi aloittaa XX.XX.2019 klo.
Näyttelyosastoa ei saa purkaa kesken näyttelyn. (Näytteilleasettaja, joka rikkoo edellä mainittua määräystä, on velvollinen maksamaan järjestäjälle sopimussakkona kaksisataa (200) euroa.
Osaston purkamisen voi aloittaa su 19.5.2019 klo. 16.
Kaikki osastot on oltava purettuina 21.5.2019 klo 21 mennessä
Mikäli purku ei tapahdu määräajassa, näyttelyn järjestäjällä on oikeus purkaa osasto ja laskuttaa näytteilleasettajaa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Näytteilleasettaja vastaa itse omalla osastollaan tarvittavien lupien hankkimisesta.
Kaikista tapahtumaan tuotavista eläimistä on ehdottomasti sovittava erikseen näyttelyn järjestäjän kanssa. Kaikkien eläinten on täytettävä eläinlääkintäviranomaisen asettamat vaatimukset.

7. Sähkö

Sähköliittymä osastolle on tilattava etukäteen. Näyttelyn järjestäjä rakennuttaa
tarvittavat liittymät osastojen viereen. Osastojen sisäiset sähköasennustyöt näytteilleasettaja
voi teettää sähköliikkeellä, joka laskuttaa suoraan näytteilleasettajaa. Sähköliittymä
on hankittava ehdottomasti kulutuksen mukaan. Ylikuormituksen ja vahingon aiheuttaja vastaa ylikuormituksen aiheuttamista kustannuksista.

8. Paikoitus ja huolto

Näytteilleasettajat saava pysäköidä ilmaiseksi erikseen heille varatuille paikoille. Autojen pysäköinti omalla osastolla tai muualla näyttelyalueella ilman näyttelyjärjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Huoltoajot osastoille on tehtävä aukioloaikojen ulkopuolella tai niistä on erikseen sovittava näyttelyjärjestäjän kanssa.

9. Puhtaanapito

Näyttelyn järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta messualueella. Näytteilleasettajat vastaavat oman osastonsa siivouksesta ja jätteistä. Jätteet on kuljetettava jäteastioihin. Näyttelyn järjestäjällä on oikeus laskuttaa siivoamatta jäänyt osasto näytteilleasettajalta toteutuneiden kustannusten mukaan.

10. Vakuutus, vartiointi ja turvallisuus

Jokainen näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa ja henkilökuntansa vakuutuksista. Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia säädöksiä ja ohjeita sekä näyttelyn järjestäjän rakentamisohjetta. Näyttelyn järjestäjä huolehtii yleisestä palosuojelusta ja järjestää ajalla 18. – 19.5.2019 näyttelyn yleisen vartioinnin. Näyttelyn järjestäjä ei vastaa luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista. Näyttelyn järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.

11. Sitoumus osallistumisehtoihin

Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Myyntipaikkojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty.

Kaikilta mesuille osallistuvilta kauppiailta pitää löytyä myyntipisteestään kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaamuotoinen. Koko on oltava vähintään A4.

Näytteilleasettaja vastaa kaikesta henkilöstönsä tai samoissa näyttelytiloissa työskentelevien tai toimivien sivullisten henkilöiden aiheuttamista haitoista, vahingoista ja sopimusrikkomuksista.

Ylivoimaisen esteen sattuessa järjestäjät varaavat oikeuden kaikenlaisiin muutoksiin näyttelyjärjestelyissä.

Yhteystiedot

Minifarmi & Kukkamessut

Asiakaspalvelu
Puhelin 040 706 4000
Sähköposti info@minifarmi.fi
www.minifarmi.fi

Comments are closed.